Курс фізики для профільних класів Частина 1


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс призначений для підготовки учніів випускних класів до вступу в університет. Він заснований на лекціях, які викладаються в фізико-математичній школі ХАІ. Курс забечпечується підтримкою кращих викладачів ХАІ, які мають багаторічний досвід роботи із абітурієнтами. Спілкування з викладачем забезпечується через особисті повідомлення skype, ICQ, та електронну пошту. Курс в середньому розрахований на 4 місяці, однак учні вчаться в зручному для них темпі і по зручному графіку .

Лекция Лекций (58)
Задание Заданий (19)Состав курса

Часть 1. КІНЕМАТИКА


Вивчає рух тіл в просторі з часом без обгрунтування причин, які обумовлюють цей рух

Лекция Лекций (9)
Задание Заданий (3)Часть 2. ДИНАМІКА


Вивчає рух тіл в просторі з часоми з обгрунтуванням причин, які обумовили цей рух

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (0)Часть 3. СТАТИКА


Вивчає стани, коли на тіло діють декілька сил, але при цьому воно покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)Часть 4. РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ


Вивчають механічну роботу, яка харатерезує дію сил; потенціальні поля; види механічних енергій

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (2)Часть 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ


Вивчаються гармонічні механічні рухи - періодичні рухи

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)Часть 6. МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗІВ


Вивчає рівновагу і рух рідин і газів, а також механічну дію цих середовищ на занурені в них тверді тіла

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)Часть 7. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ


Вивчаются залежності фізичних властивостей і агрегатних станів тіл від їх внутрішньої будови, сил взаємодії між частинками, які становлять ці тіла, та характер їх руху

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)Часть 8. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ


Вивчаются макроскопічні властивості ідеальніх газів

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (2)Часть 9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ


Вивчаються властивості речовин і зміна їх станів шляхом аналіза умов і кількісних співвідношень перетворення енергії при переході з одного стану в інший

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (2)Часть 10. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В ФІЗИЦІ


Необхідність цієї глави продиктована тим, щоб надати допомогу учневі розібратися в математичних питаннях, які виникають при вивченні курса фізики.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (0)Часть 11. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Покажчик сторінки, де знаходяться оновні поняття

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 12. СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН


ПОЗНАЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ В СІ

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 13. КОДИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ


Відповіді

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Використана література

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 15. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИН. ВОЛОГІСТЬ


Вивчаются переходи речовин із одних агрегатних станів в другі.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)