Українська мова 10 клас. Навчальна частина


Классы: 
10а, 10б
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.українська мова

Лекція Лекцій (46)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. 10 клас. Українська мова. Тема 1. Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні


українська мова

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 2. 10 клас. Українська мова. Тема 2. З історії розвитку української мови. Поняття про сучасну українську літературну мову


українська мова 10 клас

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (0)Частина 3. 10 клас. Українська мова. Тема 3. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему


Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Лекція Лекцій (11)
Завдання Завдань (0)Частина 4. 10клас. Українська мова. Тема 4. Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови


українська мова

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Українська мова. 10 клас. Тема 5. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів


українська мова

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (0)Частина 6. 10 клас. Українська мова. Тема 6. Лексикологія української мови


українська мова

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)Частина 7. 10 клас. Українська мова. Тема 7. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА


українська мова

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 8. 10 клас. Українська мова. Тема 8. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ


мова

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 9. 10. Українська мова. Тема 9. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ


українська мова

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)Частина 10. 10 клас. Українська мова. Тема 10 УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ


українська мова

Лекція Лекцій (9)
Завдання Завдань (0)