Повторення. Чотирикутники.

ЧОТИРИКУТНИКИ, ЇХ ВИДИ ТА ОСНОВНI ВЛАСТИВОСТI

Виконайте  тест

На розв'язання його завдань відводиться 45 хвилин.  

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо. 

Частина 1

Завдання 1—12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь

01 Знайдіть менший кут паралелограма, якщо різниця двох кутів паралелограма дорівнює 120°. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

15° 

30° 

45° 

60° 

90° 

02 Чотирикутник ABCD — паралелограм. Точка К — середина сторони АВ. Відрізок DK перетинає діагональ АС у точці О. Знайдіть відношення довжин відрізків АО : ОС

А 

Б 

В 

Г 

Д 

1 : 2 

1 : 3 

2 : 3 

3 : 4 

3 : 5 

03 У паралелограмі ABCD АС = 13, AD = 7, BD = 21. Знайдіть АВ

А 

Б 

В 

Г 

Д 

10 

13 

14 

16 

18 

04 У рівнобічній трапеції довжини основ дорівнюють 21 см і 9 см, а висота становить 8 см. Знайдіть радіус описаного навколо трапеції кола. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

10 см 

10.625 см 

9.125 см 

9 см 

11 см 

05 Висоти паралелограма 4 і 6 см, а кут між ними дорівнює 30°. Знайдіть площу паралелограма (у кв.см). 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

24 

40 

48 

72 

96 

06 У трапеції, описаній навколо кола, бічні сторони дорівнюють 5 см і 7 см. Знайдіть довжину середньої лінії трапеції (у см). 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

07 У трапеції ABCD (див. рисунок) основи ВС і AD відносяться як 1 : 3. Знайдіть площу трапеції (у кв.см), якщо площа трикутника BCD дорівнює 4 кв.см. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

10 

12 

16 

20 

08 Знайдіть площу круга, вписаного в рівнобедрену трапецію ABCD (АВCD), якщо АВ = 4, CD = 16. 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

4 π 

8 π 

12 π 

14 π 

16 π 

Частина 2

У завданнях 9-12 відповідь записуйте тільки десятковим дробом, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці.

09 Трапеція з бічною стороною 6 см вписана в коло. Діагональ трапеції утворює з більшою основою кут α, для якого cos α = 0.8. Обчисліть радіус описаного навколо трапеції кола (у см). 

10 Більша основа трапеції дорівнює 18. Знайдіть її меншу основу, якщо відстань між серединами діагоналей дорівнює 4. 

11 З вершин В і D прямокутника ABCD до діагоналі АС проведені перпендикуляри BE та DF. Відстань між точками E та F дорівнює 6 см, а BE = 4 см. Обчисліть площу прямокутника (у кв.см). 

12 Основи трапеції дорівнюють 11 см і 4 см, а діагоналі — 9 см і 12 см. Знайдіть площу трапеції (у кв.см). 

Подобається